PvdA en CDA willen kleine scholen ontzien

DEN HAAG, 29 OKT. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer verwerpt het plan van staatssecretaris Wallage (PvdA) om het aantal leerkrachten te verminderen waarop kleine basisscholen, met een grootte van 70 tot 170 leerlingen, recht hebben. Ook het CDA “bevalt de maatregel geenszins”. Wallage stuurde gisteren een uitgewerkt voorstel hiervoor naar de Kamer. De PvdA-fractie werkt aan een alternatieve dekking voor de bezuiniging van 30 miljoen die de maatregel volgens de begroting moet opleveren. Ook het CDA is op zoek naar alternatieven. Wallage schrijft in de brief open te staan voor overleg.

De PvdA-fractie is tegen omdat Wallage eerder afspraken met de onderwijsorganisaties heeft gemaakt om de kleinere scholen niet aan te tasten. De bevoordeling van kleinere scholen zou volgens de nota "Toerusting en bereikbaarheid' kunnen worden betaald uit de opbrengsten van een nieuw systeem van toewijzing van arbeidsplaatsen in het basisonderwijs. De voorgenomen korting is in strijd met een nieuw in te voeren systeem, waarbij kleine scholen extra formatieplaatsen kunnen krijgen als ze in een dunbevolkt gebied staan.

De PvdA-fractie tilt extra zwaar aan de bezuiniging omdat volgens haar door de maatregel het fusieproces in het basisonderwijs wordt bemoeilijkt. Volgens de nota "Toerusting en bereikbaarheid' moeten er in de komende tijd ongeveer duizend basisscholen verdwijen door fusies. Ongeveer de helft van de Nederlandse basisscholen zal met fusies te maken krijgen. Maatregelen die onrust veroorzaken wijst de PvdA daarom af. Ook de vergroting van de klassegrootte die het gevolg is van de bezuiniging keurt de PvdA af, mede op grond van een onlangs verschenen OESO-rapport waaruit bleek dat Nederland in vergelijking tot de andere industrielanden grote klassen heeft. Half november wordt in de Kamer de begroting van onderwijs behandeld en zal de Kamer over de maatregel vergaderen.