Public relations

Grof gezegd benoemt Tom-Meeus alles wat in zijn ogen verkeerd is in de overheidsvoorlichting als "public relations' (NRC Handelsblad, 26 oktober). Hij verwart de begrippen "promotie' en "public relations' met elkaar en denkt met merkbare melancholie terug aan de "klassieke, waarheidsgetrouwe overheidsvoorlichting'.

Public relations is het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en de publieksgroepen. Daarbij worden communicatie-technieken belangrijk gevonden, om de organisatie en de publieksgroepen beter met elkaar in contact te brengen. Er zijn voorbeelden van ondeskundig en verwerpelijk gebruik van public relations-technieken, maar dan spreken we niet van public relations. Immers, volgens de definitie is die gericht op wederzijds begrip en niet op andere doelen. Het is dan ook een teken van het al genoemde gebrek aan kennis of zorgvuldigheid om "public relationstechnieken en waarheidsgetrouwe voorlichting' elkaar tegenhangers te noemen.

Voorlichting is niet objectief, want ze wordt qua onderwerp en behandeling door de persoon die voorlicht bepaald. Laten we niet uit het oog verliezen dat de voorlichting bij de overheid in belangrijke mate door journalisten wordt verzorgd. Mensen die komen uit de wereld van de communicatie namens een belanghebbende (de uitgever) naar een markt (de lezer). In de hele constructie, waarin momenteel de burger wordt voorgelicht, nemen de media een nadrukkelijke machtspositie in. Eén van de gevolgen van die machtspositie is het betalen om aandacht en ruimte voor de boodschap te krijgen.

    • Kees Vingerhoets