"Noodzaak tot centrale afspraken over lonen'

DEN HAAG, 29 OKT. Kabinet, werkgevers en werknemers hebben gisteravond overleg gevoerd over loonmatiging om zo verbetering van de werkgelegenheid te bereiken. De noodzaak om tot centrale afspraken te komen wordt volgens het kabinet steeds urgenter. “De economie is dramatisch verslechterd”, aldus minister De Vries (sociale zaken) na afloop van het overleg.

Het kabinet praat maandag verder met de sociale partners. Werkgevers en werknemers willen eerst de nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau bestuderen. Volgens FNV-voorzitter Stekelenburg “laten de cijfers inderdaad slechte vooruitzichten zien”. Afspraken over loonmatiging kunnen worden gemaakt als daar concrete toezeggingen over de creatie van nieuwe banen tegenover staan. Volgens het FNV kan het kabinet het onderhandelingsklimaat verbeteren wanneer de voorgenomen bevriezing van de uitkeringen aan mensen die op dit moment arbeidsongeschikt zijn, van tafel zou verdwijnen. “Er moet gedeald worden”, aldus een woordvoerder.

De werkgevers willen dat het kabinet vasthoudt aan de afspraken die zijn gemaakt over het verminderen van het financieringstekort en de collectieve lastendruk (belastingen en sociale premies). De extra bezuinigingen van twee miljard gulden mogen volgens werkgevers en werknemers de koopkracht niet aantasten.

Minister De Vries toonde zich met name bezorgd over de “dramatische verslechtering van de Nederlandse economie, vooral op het punt van de ontwikkeling van de werkgelegenheid”. Hij zei dat werkgevers en werknemers deze zorgen met het kabinet nu delen.

In het gesprek gisteren is de mogelijkheid verkend om al eerder gemaakte CAO-afspraken over loonstijging te herzien. Voor ongeveer een kwart van de Nederlandse werknemers ligt de loonstijging voor volgend jaar al vast op gemiddeld vijf procent. Minister Kok (financiën) zei vóór het overleg dat het kabinet via overreding probeert hier iets aan te doen. “Met de slopershamer los je niets op in dit land.”

De FNV en CNV-bonden hebben de voorzitters van de vakcentrales, Stekelenburg en Westerlaken, laten weten dat ze vooralsnog niet bereid zijn de reeds afgesloten CAO's open te breken.

Volgens de christelijk werkgeversorganisaties NCW is een directe ingreep in de CAO's nu niet nodig. “Laten we eerst maar eens kijken wat we aan loonmatiging bereiken in arbeidscontracten die nog moeten worden afgesloten”, aldus NCW-directeur Weitenberg.