Nobelprijs medicijnen

Het door de heer Eijgenraam in NRC Handelsblad van 15 oktober geschreven artikel over de toekenning van de Nobelprijzen 1992 bevat een kleine, maar dikwijls voorkomende onjuistheid. Het is namelijk niet de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde, maar de Nobelprijs voor Fysiologie en Geneeskunde. De oorspronkelijke Zweedse tekst op de oorkonde luidt dan ook: "... fysiologiska och medicinska vetenskaperna...'

Naschrift

Niet juist. De officiële naam is wel degelijk Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde, zoals in iedere goede encyclopedie te lezen valt. De PR-man van het Karolinska Instituut bevestigt dit telefonisch: het is de Nobelprijs voor "Fysiologi eller Medicin'. Waarmee ik uiteraard niet wil beweren dat er op de oorkonde nergens de zinsnede "fysiologiska och medicinska vetenskaperna' zou voorkomen.

Mijn stuk bevatte overigens nog wel een echt foutje. In het gedeelte over de natuurkundeprijs repte ik over het ioniseren van "elektronen'. Dat had natuurlijk moeten zijn "gasmoleculen'. Bij de ionisatie komen elektronen vrij.

Felix Eijgenraam

    • Dr. J.W. Gerritsen