Leipziger Messe vernieuwt zich

AMSTERDAM, 29 OKT. De Leipziger Messe wil haar oude status van "ontmoetingscentrum van Oost en West' nieuw leven inblazen. Een ander beursconcept en 1,3 miljard D-mark voor een nieuw gebouwencomplex moet ondernemers in staat stellen de weg naar Oost-Europa beter te vinden. Gisteren presenteerde Michael Kynast, projectleider van de Leipziger Messe, in Amsterdam de ambitieuze plannen.

De Leipziger Messe gaat zich vooral richten op het organiseren van inhoudelijk samenhangende beurzen. Volgens Kynan hebben Westerse ondernemers hier behoefte aan, omdat de veranderingen in Oosteuropa op vele fronten tegelijk plaatsvinden. Als voorbeeld noemt Kynast de Leipziger Frühjahrsmesse 1993, waarbij de sectoren milieu, industrële techniek en verkeer vertegenwoordigd zijn. “De "gewone' Duitse vakbeurzen richten zich teveel op één branche.”

Kynas benadrukte dat de Leipzigger Messe traditioneel veel kennis heeft van Oosteuropese markten. Via vertegenwoordigingen in een tiental Oosteuropese steden kunnen ondernemers zakenrelaties aanknopen. Daarnaast is er op Messe een Oost-West contactcentrum. “Ondernemingen hebben een groeiende behoefte aan en raad en voorlichting. Wij bezorgen gesprekspartners, maken afspraken en verstrekken het kader voor communicatie.” De tweede pijler die de Leipziger Messe tot een succes moet maken is de bouw van een nieuw beurscomplex met een tentoonstellingsoppervlak van 800.000 vierkante meter. De helft van het geld komt uit de verkoop van de oude beursgebouwen. Het Duitse ministerie van economische zaken investeert 300 miljoen D-mark en de kapitaalmarkt moet in de rest voorzien. Eind 1995 gaat het complex open.

Volgens Kynast ligger in Oost-Europa, en vooral in Oost-Duitsland, grote mogelijkheden voor westerse ondernemingen. Tot het jaar 2000 moet er meer dan 200 miljard D-mark in het Oostduitse milieu worden genvesteerd, aldus Kynast.

De Leipziger Messe wordt relatief slecht bezocht door buitenlanders, aldus Brigitte Huhn, woordvoerdster van de Leizpiger Messe. Zij schat het percentage buitenlanders op zeven. “Vooral voormalig Oostduitsers komen naar de beurs. Voorheen was de beurs "doorkijkluik' naar het westen, omdat men er de nieuwste produkten kon aanschouwen.”

Tijdens het communistische bewind in de DDR was deelname aan de Leipziger Messe voor westerse bedrijven noodzakelijk. Wilde men zaken doen met het Oosten dan moest men er "acte de presence' geven. Anders kon men orders van de Oostduitse overheid vergeten.

Kynast is ervan overtuigd dat een bezoek aan de Leipziger Messe anno 1992 eveneens onontbeerlijk is om goede zaken te kunnen doen in Oost-Europa.

    • Peter Alaerds