Late zwangerschap

Bij de discussie over vroege of late zwangerschappen blijven veel punten onderbelicht. In NRC Handelsblad van 24 oktober wijst A. Riddering terecht erop dat bij de kosten-baten analyse niet wordt stilgestaan bij het verlies van goed opgeleide vrouwen op de arbeidsmarkt. Maar ook het belang van de vrouwen zelf komt te weinig aan bod.

Zo'n 20-25 jaar geleden waren zwangerschappen normaal èn regel. Na de tweede emancipatiegolf probeerden vele vrouwen de schade van het gebrek aan opleiding en diploma's alsnog in te halen. Met veel energie en vindingrijkheid werd een studie of opleiding afgerond. De frustraties kwamen bij het solliciteren. De concurrentie met jongeren verloren ze altijd: ze waren te oud, ze waren te duur! Veel van die vrouwen hebben, zoals Hilda Verwey dat zo terecht noemt, "baantjes', vaak zonder sociale voorzieningen en pensioen. Zij werken meestal onder hun capaciteit. De "banen' zijn voor mannen en met enige vertraging voor vrouwen zonder gezinsverplichting.

Een voordeel van late zwangerschappen is ook dat de generaties verder uit elkaar liggen; een goed ding in een overbevolkt land en een overbevolkte wereld.

De overheid heeft gelukkig net een tikje op de neus gehad op het punt van tv-propaganda voor het eigen beleid. Anders zouden we die "slimme meid' van die vroege zwangerschappen wellicht in een televisiespot zien. Maar een echte "slimme meid' bepaalt haar eigen zwangerschapstijd.

    • An Thomassen-Lind