Kamer tegen voorstel tot verscherpen mestnormen

DEN HAAG, 29 OKT. De fracties van CDA en VVD, een meerderheid in de Tweede Kamer, verwerpen een voorstel van het kabinet om de normen voor het uitrijden van mest aan te scherpen. Bukman wil de voor 1995 geplande normen een jaar eerder laten ingaan.

Dit bleek vandaag in de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij voor 1993. “Het mag niet zo zijn dat hartstochtelijk geroepen wordt om meer draagvlak en tegelijk scherpere regels worden aangekondigd dan afgesproken”, aldus het Tweede-Kamerlid Van Noord (CDA).

Voor het Landbouwschap is de door Bukman aangekondigde maatregel onaanvaardbaar. Gisteren zegde het Landbouwschap de samenwerking met het ministerie op waar het de aanpak van het mestoverschot betreft. Als de regels tussentijds strenger worden, leidt dat volgens het Landbouwschap tot een grotere hoeveelheid mest die verwerkt moet worden en wordt het nog moeilijker te voldoen aan de doelstellingen die de overheid heeft gesteld.

Op grasland mag in 1994 in plaats van 200 kilo fosfaat slechts 175 kilo fosfaat worden uitgereden. Voor maïsland wordt de norm 125 kilo in plaats van 150 kilo. Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze normen zouden gelden met ingang van 1995. Het kabinet vindt een eerdere aanscherping nodig. De maatregel komt in de plaats voor aanwijzing van fosfaatverzadigde gebieden waarvoor extra bescherming zou gelden.

Nadat minister Bukman vanochtend zei dat hij het door ministerie en bedrijfsleven gezamenlijk aanpakken van het mestoverschot “van buitengewoon veel belang” acht, hield het Tweede-Kamerlid Blauw (VVD) hem voor dat het Landbouwschap gisteren juist de medewerking met het departement had opgezegd. “Dat is buitengewoon betreurenswaardig”, aldus Bukman.

Het kabinet dacht aanvankelijk aan de aanwijzing van 60.000 tot 80.000 hectare aan landbouwgrond die met voorrang beschermd moest worden tegen de uitspoeling door fosfaten. Door een aantal aantal juridische obstakels zag het kabinet daar van af.

De ministeries van VROM en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij komen een half jaar later dan gepland, in maart volgend jaar, met een nota over maatregelen die van 1995 tot 2000 moeten worden genomen om het mestoverschot in de landbouw terug te dringen. Daarmee wordt ook de discussie in de Tweede Kamer over de resultaten van het mestbeleid een half jaar uitgesteld. Daarover zou aanvankelijk volgende maand worden gedebatteerd.