Hoop op akkoord van EG en VS blijft

BRUSSEL, 29 OKT. Volgens de Amerikaanse minister van landbouw Madigan is het nog steeds mogelijk dat de VS en de EG hun conflict over de Europese landbouwsubsidies oplossen voor de komende presdidentsverkiezingen van 3 november. Madigan heeft dat gezegd voor de BBC-radio.

Madigan zei ook dat hij er op hoopt EG-commissaris MacSharry tegen het weekeinde te ontmoeten. Een woordvoerder van de Europese Commissie in Brussel zei vanmiddag dat nog steeds geen afspraak is gemaakt voor zo'n ontmoeting, maar dat Brussel optimistisch blijft over een goede afloop van de bilaterale landbouwgesprekken. Dat antwoord is precies hetzelfde als in de afgelopen dagen werd gegeven, nadat MacSharry begin van de week had gesuggereerd dat er snel een ontmoeting met Madigan zou komen.

Een akkoord tussen de EG en de VS moet de weg vrij maken voor een wereldwijde handelsovereenkomst in het kader van de GATT (Algemene overeenkomst inzake tarieven en handel). Op initiatief van Washington werd drie week geleden een nieuwe impuls gegeven aan de bilaterale onderhandelingen. President Bush zou het succes van een overeenkomst met de EG goed kunnen gebruiken in de verkiezingsstrijd. Maar ondanks dat beide partijen hebben beweerd dat ze elkaar dicht zijn genaderd, is overeenstemming tot dusver uitgebleven.

Vooral Frankrijk verzet zich tegen een akkoord. EG-commissaris Andriessen verweet deze week voorzitter Delors van de Europese Commissie dat hij de gevolgen van een eventueel akkoord met de Amerikanen voor de Franse boeren verkeerd inschat. Maar een woordvoerder van Andriessen ontkende vanmorgen met nadruk dat Delors een overeenkomst zou blokkeren. Het gaat volgens hem niet om een intern EG-conflict maar om een conflict tussen de EG en de Amerikanen. “Er ligt er een probleem met de Amerikanen. Door het feit dat we het niet eens zijn met de Amerikanen, is er nog steeds geen overeenkomst.”