Hoogovens naar recordverlies, winstval DSM

ROTTERDAM, 29 OKT. Als gevolg van de internationale economische malaise kampen twee grote Nederlandse concerns - Hoogovens en DSM - met ernstige tegenvallers.

Hoogovens koerst af op een recordverlies van naar schatting 250 miljoen gulden in de tweede helft van dit jaar. Bij het staalbedrijf dreigen nog meer banen te vervallen dan tot dusver werd aangenomen. Het chemieconcern DSM zag in het derde kwartaal de winst scherp dalen.

Op de Amsterdamse effectenbeurs kelderden de koersen van beide concerns vanmorgen fors. Hoogovens verloor ruim 20 procent en was nog 21,30 gulden waard, de laagste koers sedert vijf jaar. DSM leed een koersverlies van tien procent tot 76,50 gulden.

Het bedrijfsresultaat van het chemieconcern DSM is het afgelopen kwartaal sterk gedaald door de zwakke economie en de sterke gulden. Ook de sterke concurrentie vanuit Oost-Europa heeft de resultaten bij het concern uit Heerlen onder druk gezet. De netto winst van DSM over het derde kwartaal daalde, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, met 55 procent tot 53 miljoen gulden. De netto omzet over het derde kwartaal daalde met zes procent tot 2,08 miljard gulden. De verkoopprijzen van DSM daalden met vijf procent, terwijl de lagere dollarkoers tot gevolg had dat de inkomsten met drie procent daalden.

Het verlieslijdende staalconcern Hoogovens maakte gisteren bekend dat het onzeker is of het volgend jaar weer een positief resultaat kan laten zien. Volgens Hoogovens is dat een gevolg van de verslechterende economische situatie in de landen waarnaar het staalconcern exporteert. Over de eerste zes maanden van dit jaar boekte Hoogovens al een operationeel verlies van zeventig miljoen gulden.

De diepe crisis op de staal- en aluminiummarkt dwingt Europese staalfabrikanten als het Duitse Thyssen, het Franse Usinor en Hoogovens tot drastische kostenbesparende maatregelen. Vorige maand werd bekend dat bij de staaldivisie van Hoogovens voor 1995 4.500 banen van de bestaande 15.000 moeten verdwijnen. Hoogovens wil dat de Nederlandse overheid en de Europese Gemeenschap maatregelen nemen om de overcapaciteit in de Europese staalindustrie aan te pakken. Hoogovens wil niet zeggen of het concern bereid is zelf de produk tie te reduceren. De staalfabrikant heeft tot nu toe steeds gezegd de Nederlandse staat en de EG niet om financiële steun te zullen vragen.