Hof: Ieren schenden Conventie

STRAATSBURG, 29 OKT. Ierland schendt artikel 10 van de Europese Conventie voor de rechten van de mens door activiteiten te verbieden van twee organisaties die advies geven over de mogelijkheden elders een abortus te ondergaan.

Dat heeft het Europese Hof voor de rechten van de mens vanmorgen uitgesproken na onderzoek van een in 1988 door twee Ierse organisaties ingediende klacht. De twee organisaties hielpen vrouwen die een abortus wilden ondergaan aan adressen van Britse klinieken. Aan beide organisaties is een schadevergoeding toegekend. Het Ierse Hooggerechtshof verbood op 16 maart 1988 het verspreiden van dergelijke informatie op basis van het in de Ierse grondwet verankerde recht op leven dat ook ongeboren kinderen hebben. Het Europese Hof onderstreept dat zijn uitspraak geen antwoord is op de vraag of iedere vrouw het recht heeft op een abortus en evenmin op de vraag of artikel 2 van de Europese Conventie het recht op leven van de foetus omvat. Het hof zegt wel getroffen te zijn door het absolute karakter van de uitspraak van het Ierse Hooggerechtshof en meent dan ook dat deze “disproportioneel” is en “geen rekening houdt met de leeftijd en de gezondheidstoestand van de betrokkenen” en hun specifieke omstandigheden. Het Ierse parlement heeft intussen ingestemd met de tekst van een referendum over informatie met betrekking tot de mogelijkheden om een abortus te ondergaan en over een voorstel dat bepaalt dat abortus in Ierland verboden blijft tenzij het leven van de vrouw medisch gezien in gevaar is. Het referendum wordt op 3 december gehouden. (AFP)