Groei aantal arbeidsjaren stabiel

In het tweede kwartaal van dit jaar was de werkgelegenheid, uitgedrukt in arbeidsjaren, gemiddeld 47.000 hoger dan een jaar eerder. Ook in de twee voorafgaande kwartalen bedroeg de stijging 45.000 à 50.000 arbeidsjaren. Dit blijkt uit berekeningen van het CBS.