Franse rechter mag niet per fregat naar Libië

NICOSIA, 29 OKT. Libië heeft een Franse rechter de toegang geweigerd die voor onderzoek naar de aanslag op een Frans passagiersvliegtuig boven Niger in 1989 per fregat naar Tripoli was gekomen.

Frankrijk heeft gisteren officieel geprotesteerd tegen de Libische actie. Maar het Libische ministerie van buitenlandse zaken wees dat protest later van de hand: “Libië verwelkomde het bezoek van de rechter (..) Maar hij was aangekomen op een fregat bewapend met grond-grondraketten, zware artillerie en anti-onderzeeërraketwerpers en dit vertoon (..) werd onbehoorlijk en totaal onaanvaardbaar geacht”. Het ministerie voegde eraan toe dat de rechter welkom blijft, mits hij een ander transportmiddel kiest.

Het incident vormde de jongste aflevering in het oude conflict tussen Libië enerzijds, en Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten anderzijds over de Libische betrokkenheid bij het neerhalen van de Franse DC 10 boven Niger en van een Amerikaanse Boeing 747 boven het Schotse Lockerbie. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft geëist dat Libië meewerkt aan het gerechtelijk onderzoek naar de twee aanslagen, en de twee verdachten in de kwestie-Lockerbie uitlevert. Om die eis kracht bij te zetten heeft de raad eerder dit jaar een vliegverbod op Libië afgekondigd.

Libië heeft volgens Libische politieke zegslieden het fregat de toegang geweigerd om te tonen dat het weigert zijn soevereiniteit te compromitteren, ondanks de internationale sancties. Bij zijn weigering de twee Lockerbie-verdachten uit te leveren wijst Tripoli ook voortdurend op de onschendbaarheid van zijn soevereiniteit. De zegslieden onderstreepten dat uit de komst van de rechter aan boord van een zwaarbewapend fregat kan worden opgemaakt dat hij het land als terroristische staat beschouwt, nog voor hij zijn onderzoek heeft afgesloten. (Reuter, AFP)