Ecotax

W. van Dieren en J.P. van Soest kiezen in het artikel "VNO heeft ouderwetse denkbeelden over milieuheffingen' (NRC Handelsblad, 22 oktober) een betoogtrant die te denken geeft. Hoewel het overbodig is de heer Rinnooy Kan te ondersteunen, moet me van het hart dat de blijkbaar "moderne' denkbeelden van genoemde heren ondoordacht zijn.

Wat zijn de vermoedelijke baten van een eventuele ecotax in Nederland met betrekking tot het doel, voorkomen van de schadelijke gevolgen van een broeikaseffect? Precies, tussen nihil en onmeetbaar. En daar zetten we de toekomst van het bedrijfsleven, dat zonder ecotax al problemen genoeg heeft om te overleven, mee op het spel.

Het probleem van de werkgelegenheid, dat er wat opportunistisch bij wordt gehaald, wordt beter gediend door het verschuiven van belastingen op kostenfactoren naar belastingen op winst, dan met kunstmatig geschuifel binnen de kostenfactoren.

    • H. Bets