Duisenberg: systeem AOW fors veranderen

DEN HAAG, 29 OKT. President Duisenberg van De Nederlandsche Bank vreest dat de AOW in de toekomst onbetaalbaar wordt als de bestaande methode van financiering niet drastisch wordt gewijzigd. Duisenberg zei dit vanmorgen tijdens het congres "demagrafische tendensen en hun invloed op economische ontwikkelingen' in de Grote Kerk te Den Haag.

Als de methode van financiering van de AOW niet wordt gewijzigd, zal de AOW-premie volgens recente berekeningen van De Nederlandsche Bank tot het jaar 2040 met ongeveer 80 procent stijgen. “Dit betekent wel een zeer zwaar beroep op de solidariteit van toekomstige generaties”, meent Duisenberg. Hij pleit ervoor “om een deel van de toekomstige WAO-afspraken in de loop van de tijd door kapitaalvorming te dekken”.

Op dit moment wordt de AOW gefinancierd via het zogenoemde omslagstelsel; jaarlijks wordt een schatting gemaakt van de totale AOW-uitgaven, die vervolgens door premieheffing worden omgeslagen op de actieve beroepsbevolking. De stagnatie van de bevolkingsgroei gecombineerd met een vergrijzing van de bevolking betekent dat het "draagvlak' van de AOW afneemt. Duisenberg wil een deel van de AOW-uitgaven gaan financieren via het zogenoemde kapitaaldekkingsstelsel, waarbij voor het pensioen wordt gespaard.

Volgens de Tweede Kamer wordt het probleem van de financierbaarheid pas na 2010 manifest wanneer de zogenoemde geboortegolf van 1946 met pensioen gaat. Dit voorjaar werd duidelijk dat de Kamer niet wil tornen aan de huidige methode van financiering, maar het beleid wil richten op vergroting van de actieve beroepsbevolking.