Coalitie vraagt nader overleg over reiskaart

DEN HAAG, 29 OKT. De regeringsfracties CDA en PvdA willen dat staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) opnieuw gaat overleggen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de produktie van één identiteitsbewijs annex Europese reiskaart.

De Graaff-Nauta moet zich “tot het uiterste inspannen” om de Europese Reiskaart van haar departement en de VNG-kaart in elkaar te laten overgaan. In een debat vanmiddag zouden de regeringspartijen een motie met die strekking indienen.

De regeringspartijen vinden ook dat de VNG-kaart, die naar verwachting op 1 januari 1993 op de markt komt, in het licht van de invoering van de identificatieplicht eventueel tijdelijk moet worden aangewezen als nationaal identiteitsbewijs. De staatssecretaris heeft zich hiertegen tot nu toe verzet.

In de motie wordt verder gestipuleerd dat De Graaff-Nauta vóór de gunning van het project in juni volgend jaar met de Kamer overlegt. Volgens CDA-afgevaardigde Hillen wordt het politieke oordeel van de Tweede Kamer over het optreden van de staatssecretaris daarmee uitgesteld. “Wij behouden ons het recht voor de inspanning van Binnenlandse Zaken af te blazen als mocht blijken dat dit departement niet voldoende zijn best heeft gedaan”, aldus Hillen. Volgens hem moet ook de VNG meer rekening houden met de staatsrechtelijke en politieke verantwoordelijkheden van de staatssecretaris. “De VNG kan niet als een patertje vrijblijvend langs de kant blijven staan”, meent Hillen. Het nu al afblazen van de aanbesteding van het project reisdocumenten, zoals vorige week bepleit door VVD-woordvoerder Wiebenga, wijzen de regeringsfracties af. “Daaree zouden we ons met huid en haar overleveren aan de VNG”, aldus Hillen.

Het was vanochtend nog niet duidelijk hoe De Graaff-Nauta zou reageren op de motie. Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken zei dat de staatssecretaris alleen kan instemmen als haar staatsrechtelijke verantwoordelijkheden behouden blijven en de al gestarte aanbesteding van het project niet hoeft te worden teruggedraaid.