Verplichte premie ziektekosten blijft constant

DEN HAAG, 28 OKT. De solidariteitspremie die alle particulier verzekerden tegen ziektekosten betalen, de WTZ-omslag, zal volgend jaar niet verder stijgen.

De premie blijft 414 gulden per volwassen verzekerde per jaar. De door de overheid aangewezen stichting die de omslagregeling uitvoert, heeft dat na overleg met staatssecretaris Simons (volksgezondheid) besloten. In de afgelopen jaren is de WTZ-omslag met enkele honderden guldens opgelopen tot 414 gulden. De jaarlijkse MOOZ-premie (wet Medefinanciering Overtegenwoordiging Oudere Ziekenfondsverzekerden) die particulier verzekerden betalen, daalt in 1993 met 3,40 gulden tot 32,40 per jaar. Alle bijna 4,8 miljoen particulier verzekerden betalen de WTZ-omslagbijdrage om de tekorten te dekken die de particuliere verzekeraars lijden op standaard- en standaardpakketpolissen. De door de overheid vastgestelde premies van deze polissen, voor alle particulier verzekerden vanaf 65 jaar en een aantal groepen onder de 65, zijn niet kostendekkend. De soms forse tekorten worden omgeslagen over alle verzekerden.