Treinstaking tegen privatisering

BRUSSEL, 28 OKT. In verscheidene EG-lidstaten hebben de treinen een uur lang stilgestaan uit protest tegen plannen van de Europese Commissie om de financiële structuur van de spoorwegen in Europa te wijzigen. Daardoor neemt de kans op privatisering - en het verlies van werkgelegenheid - toe. De actie was een initiatief van een aantal vakbonden in Europa.

De bonden hadden de spoorwegmaatschappijen in de twaalf EG-landen, Oostenrijk en Zwitserland (die het EG-lidmaatschap hebben aangevraagd) opgeroepen de treinen tussen 11 en 12 uur gisterochtend stil te zetten. Het effect van de actie bleef echter zeer beperkt.

Alleen in België, Luxemburg en Griekenland kwam het treinverkeer volledig stil te liggen. In Duitsland, waar spoorwegpersoneel alleen mag staken als het looneisen betreft, bleef de actie beperkt tot het uitdelen van pamfletten. In Groot-Brittannië mocht de vakbond Asslef niet aan de solidariteitsactie meedoen. Volgend jaar wordt British Rail geprivatiseerd.

In Italië en Spanje reden de treinen met vertraging. Van een echte staking was geen sprake. In Frankrijk was er wel een werkonderbreking. De actie begon er al aan het begin van de ochtend. Van de TGV's richting Marseille reed slechts de helft en in de regio Parijs reden minder forensentreinen. In Portugal legde 60 procent van het spoorwegpersoneel het werk neer. In Nederland werd geen gehoor gegeven aan de stakingsoproep. Oostenrijk en Zwitserland beperkten zich tot een schriftelijke steunbetuiging aan Europese collega's. (AFP)