Rust keert terug aan front Libanon en Israel

JERUZALEM/ TYRUS, 28 OKT. Na drie dagen van zware beschietingen is vannacht de rust teruggekeerd langs het Libanees-Israelische front. Maar het Israelische leger bleef in staat van paraatheid en een gemechaniseerd bataljon bestaande uit 500 manschappen, 10 tanks en 15 pantservoertuigen zou aan de grens gereed staan. Gisteren waren al negen Israelische tanks vanuit Israel de door Israel afgekondigde veiligheidszone in Zuid-Libanon binnengerold.

Israel heeft de Amerikaanse regering - de sponsor van het huidige Middenoosterse vredesoverleg - verzekerd dat het niet van plan is het geweld in het gebied nog verder op te voeren, aldus een woordvoerder van premier Yitzhak Rabin. Washington had eerder alle partijen tot zelfbeheersing gemaand. De jongste crisis begon zondag met een bomaanslag door de fundamentalistisch-shi'itische beweging Hezbollah in de veiligheidszone waarbij vijf Israelische militairen werden gedood. De bomaanslag werd gevolgd door zware Israelische bombardementen en raketaanvallen door Hezbollah op Noord-Israel. Plaatselijke bewoners brachten de nacht door in de schuilkelders, maar vanochtend hervond het leven zijn normale gang.

Rabins woordvoerder zei dat de premier Washington heeft laten weten dat het Israels doel is de rust aan de grens te herstellen, en het bilaterale vredesoverleg met de verschillende Arabische partijen in Washington voort te zetten. Maar “tegelijkertijd behouden we ons het recht voor in alle gevallen waarin dergelijke terroristische acties plaatshebben vergeldingsacties te ondernemen”, aldus de woordvoerder. Uit een en ander valt op te maken dat de Israelische tanks vanuit de veiligheidszone Libanon verder zullen binnentrekken om de guerrillastrijders in hun schuilplaatsen te treffen in het geval van een nieuwe aanslag of verdere raketbeschietingen op Noord-Israel.

Pag.5: Israel blijft bij overleg

Rabin zelf onderstreepte gisteravond in een hotel in Jeruzalem tegenover verslaggevers dat Israel het vredesoverleg zal voortzetten ongeacht de acties van Hezbollah en ongeacht de oproepen van de Israelische rechtse oppositie tot een boycot. Woedende joodse kolonisten die protesteerden tegen een golf van Palestijnse aanslagen in bezet gebied probeerden tegelijk zijn woning te bestormen, en marcheerden vervolgens naar het hotel waar hij sprak. Maar Rabin onderstreepte dat “de regering en ik niet door deze demonstraties zullen worden tegengehouden, en zelfs niet door ergere gebeurtenissen”. Hij wees erop dat Israelische terugtrekking van het overleg een overwinning voor Hezbollah zou zijn en voor de andere guerrillagroepen die de onderhandelingen proberen te dwarsbomen.

Op het vredesoverleg wisselden Israel en de Arabieren gisteren scherpe verwijten uit over de gewelddadigheden in het Israelisch-Libanese grensgebied. Israel had eerder al Syrië beschuldigd van feitelijke hulp aan Hezbollah, dat in door Damascus beheerst gebied opereert, hoewel Jeruzalem gisteren meer nadruk legde op de rol van Iran, dat Hezbollah financiert en van wapens voorziet. De Libanese delegatieleider toonde begrip voor Israels “gevoeligheid” voor de dood van de vijf militairen, maar achtte de reactie buitenproportioneel. Een tweedaagse bijeenkomst in Den Haag van de werkgroep milieu in het kader van de multilaterale vredesonderhandelingen over het Midden-Oosten is gisteren zoals verwacht zonder concrete resultaten afgesloten. Werkelijke vooruitgang wordt pas verwacht wanneer op het bilaterale overleg een doorbraak wordt bereikt. De multilaterale onderhandelingen, die over vijf werkgroepen zijn opgesplitst, worden tot die doorbraak geboycot door Syrië en Libanon. (Reuter, AFP, AP)