ROSA RUSSO JERVOLINO; Vrouw, dus vernieuwing

ROME, 28 OKT. Na de nieuwe man komt de nieuwe vrouw. Nog geen maand nadat de Italiaanse christen-democraten een nieuwe partijsecretaris hebben gekozen, is er een nieuwe voorzitter: de 56-jarige Rosa Russo Jervolino.

Net als secretaris Mino Martinazzoli geldt Russo Jervolino als eerlijk en vasthoudend. Voor het eerst in de geschiedenis van de christen-democratische partij DC is een vrouw tot voorzitter gekozen, en dat moet de kiezers ervan overtuigen dat de DC zichzelf echt aan het vernieuwen is.

Om een passende kandidaat te vinden moest buiten het zittende partijbestuur van dertig man worden gezocht. Op kritiek dat hiermee de reglementen werden overschreden, antwoordde Martinazzoli: “Tegenover de ernstige problemen van het moment kunnen we geen tijd verliezen.” Om verdere discussie te voorkomen is Russo Jervolino bij acclamatie gekozen. Zij wordt de opvolger van Ciriaco De Mita.

Russo Jervolino heeft de politiek met de paplepel ingegoten gekregen. Zij is de dochter van twee christen-democratische parlementariërs: de Napolitaan Angelo Raffaele Jervolino, vier keer minister, en de Zuidtiroolse barones Maria Unterrichter, die na de oorlog opzien baarde door als vrouw campagne te voeren in Zuid-Italië, in een auto die zij zelf bestuurde.

Rosa Russo Jervolino werd op 18-jarige leeftijd lid van de partij en is, na een studie rechten en verscheidene politieke bestuursfuncties, in 1979 in de Senaat gekozen. Sinds 1987 heeft ze verschillende bescheiden ministersposten bekleed: eerst Sociale Zaken (een veel minder omvattend ministerie dan in Nederland), nu Onderwijs.

“Laat ze niet denken dat ze ons de babysitter van de politiek kunnen laten zijn”, zei deze Napolitaanse weduwe met drie kinderen in een van haar eerste interviews als partijvoorzitter. “De DC neemt haar toevlucht tot vrouwen omdat zij in de problemen zit. Maar de vrouwen blijven. Om het oude dat er nog is een zet te geven.”

Russo Jervolino bestreed dat de partij, die zwaar onder druk staat wegens corruptie-affaires en banden van partijleden met de mafia, niets meer te bieden heeft. Haar twee hoofdpunten: de instituties verdedigen en het gezin beschermen.

Samen met Martinazzoli moet Russo Jervolino het nieuwe gezicht worden van de DC. Maar de vernieuwing die zij binnen de partij willen doorvoeren, stuit op sterke weerstanden. In zijn feestrede kondigde Martinazzoli aan dat hij grote schoonmaak wil houden. Hij wil de partijtop halveren, naar vijftien man. Maar over de namen kon gisteren geen overeenstemming worden bereikt. Volgens Martinazzoli en zijn medestanders zaten bij de kandidaten, verdeeld over de verschillende stromingen, nog te veel "oude' gezichten.

Verder moeten er op korte termijn regionale partijvergaderingen komen om ook de meeste plaatselijke bestuurders te vervangen. Dit moet het antwoord vormen op de "Comités ter bevrijding van de christen-democraten' die in verschillende Italiaanse steden zijn opgericht.

    • Marc Leijendekker