Regering in Polen akkoord over ontwerpbegroting 1993

WARSCHAU, 28 OKT. Het Poolse kabinet heeft gisteren overeenstemming bereikt over de ontwerpbegroting voor 1993. Het tekort dat de regering van premier Suchocka in haar begrotingsplannen heeft opgenomen, blijft beperkt tot 5,5 procent van het bruto nationaal produkt.

In het voorstel, dat vóór 15 november door het parlement moet worden goedgekeurd, mikt de Poolse regering op een inflatie van 37 procent op jaarbasis vergeleken met een huidige geldontwaarding van ruim 40 procent. Verder gaat de regering uit van een groei van twee procent van het bruto nationaal produkt en een daling met twee procent van de reële lonen.

Volgens de regering zal de geringe groei van de produktie en van het bruto nationaal produkt zich handhaven. Maar het kabinet verwacht niet dat de produktie sterk zal veranderen. Ook de inflatie zal in de komende jaren niet snel afnemen, zo staat in de ontwerpbegroting.

Een beperkte inflatie en een begrotingstekort van maximaal 5,5 procent van het bruto nationaal produkt zijn voorwaarden voor het Internationale Monetaire Fonds (IMF) om geld beschikbaar te stellen om de Polen te steunen in de opbouw van een markteconomie.

Het tekort op de ontwerpbegroting bedraagt 85 biljoen zloty (ongeveer 10 miljard gulden). Tachtig procent van de inkomsten komt uit belastingen. Sociale voorzieningen plus schuldaflossingen en rentebetalingen vormen de grootste posten bij de uitgaven. (Reuter)