Protesten getrotseerd, Heldring eredoctor

AMSTERDAM, 28 OKT. Het College van Decanen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft gisteren besloten een eredoctoraat te verlenen aan mr. J.L. Heldring, columnist en oud-hoofdredacteur van NRC Handelsblad. De decaan van de faculteit der Letteren, prof.dr. H. Pleij, heeft dat desgevraagd meegedeeld. Kritiek uit kringen van de Universiteitsraad hebeen de decanen naast zich neergelegd.

Heldring was door de Letterenfaculteit voorgedragen voor een eredoctoraat, maar de Universiteitsraad van de UvA weigerde eerder deze maand een uitspraak over dit voorstel te doen. Vooral van studentenzijde bleek kritiek te bestaan op de voordracht van de Letterenfaculteit. Studenten noemden Heldring "te rechts' en "te moralistisch'. Ook was het hen een doorn in het oog dat Heldring destijds het bloedbad in Sharpeville niet krachtig genoeg had veroordeeld.

Heldring krijgt het eredoctoraat vooral voor zijn rubriek "Dezer dagen' op de opiniepagina van NRC Handelsblad. Volgens zijn promotoren is Heldring "non-conformist' en staat zijn "onafhankelijke geest' garant voor “een grondige afkeer van de wanen van de dag”.

Van de zijde van de studentenfracties in de Universiteitsraad was vanochtend niemand bereikbaar voor commentaar.