Onderzoek andere opties: Simons zoekt nu basisverzekering buiten AWBZ

DEN HAAG, 28 OKT. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) houdt niet langer vast aan de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) als uitgangspunt voor een basisverzekering tegen ziektekosten voor iedereen.

Zo'n basisverzekering moet er wel komen, zo vindt hij nog steeds. Simons wordt daarin gesteund door regeringspartijen CDA en PvdA. Deze willen een brede basisverzekering vormen die bestaande verzekeringen (ziekenfonds en particulier) moet vervangen.

Simons laat onderzoeken op welke wijze de basisverzekering dan wel tot stand kan worden gebracht. De staatssecretaris neemt daarmee een belangrijk bezwaar tegen zijn plannen weg. Met de toezegging een onderzoek in te stellen komt hij tegmoet aan een wens van de Tweede-Kamer-fracties van PvdA en CDA. Die hebben vooral problemen met de sterk oplopende belastingdruk die gepaard gaat met het uitbreiden van de werkingssfeer van de AWBZ.

Vanavond en morgen debatteert de Kamer met Simons over de kabinetsplannen die moeten leiden tot een basisverzekering. Het kabinet besloot kort voor de zomer dat er in 1993 geen belangrijke stappen op weg naar een basisverzekering zullen worden gezet. De AWBZ zal geen ander voorzieningen verzekeren dan al op dit moment tot het pakket horen. Eerst zullen de effecten worden bekeken van de eerdere maatregelen, zoals de overheveling van geneesmiddelen naar de AWBZ en het opheffen van de contracteerplicht die verzekeraars tot dit jaar hadden.

Het onderbrengen van meer medische voorzieningen naar de AWBZ gaat gepaard met met een verhoging van de inkomensafhankelijke AWBZ-premie. Daarmee loopt het tarief in de eerste belastingschijf op. Op dit moment bedraagt het tarief 38,6 procent. Bij volledige invoering van de plannen van Simons zou dat oplopen tot ongeveer 45 procent. Zowel Lubbers als Kok streven ernaar het tarief in de eerste schijf niet verder te laten stijgen. Het kabinet wil juist het tarief verlagen om zo een impuls te geven aan de groei van de werkgelegenheid. Uit eigen kring kreeg Simons met name kritiek op verdere uitbreiding - dus hogere belastingdruk - van de Groningse hoogleraar en PvdA'er De Kam en het Tweede-Kamerlid Vermeend (PvdA).

De komende jaren wilde het kabinet de ziekenhuiszorg, bejaardenzorg, hulp van medische specialisten en huisartsen nog in de AWBZ onderbrengen. Dat voornemen staat nu op losse schroeven.

    • Ward op den Brouw