Nog geen afspraak onderhandelaars; VS bereid tot nader overleg over landbouw

BRUSSEL, 28 OKT. De kans op een succesvolle afronding van de landbouwoverleg tussen de EG en de VS, dat de weg vrij moet maken voor een handelsakkoord in het kader van de Gatt, is toegenomen nu de Amerikaanse minister van landbouw, Madigan, heeft aangekondigd dat hij verder wil onderhandelen teneinde een oplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel is.

Madigan heeft dat gisteren laten weten aan Europees commissaris MacSharry. MacSharry zei dat hij “verdere contacten” zal hebben met Madigan. Een woordvoerder van Macsharry zei vanmiddag dat er nog geen afspraken zijn gemaakt voor een nieuwe bijeenkomst tussen MacSharry en Madigan. Tot op heden vindt er slechts “technisch” overleg per telefoon plaats. Volgens de woordvoerder is het onwaarschijnlijk dat er een bilateraal akkoord tot stand komt tussen de EG en de VS zonder dat MacSharry en Madigan elkaar nog een keer hebben ontmoet.

Een Europees-Amerikaans landbouwakkoord zou de weg openen voor een wereldwijde handelsovereenkomst in het kader van de GATT (Algemene overeenkomst inzake tarieven en handel). Daarover wordt al zes jaar land onderhandeld en het is de bedoeling dat de zogenoemde Uruguay-ronde nog voor het eind van dit jaar wordt afgerond met een nieuw GATT-akkoord.

Vooral Frankrijk heeft zich de afgelopen weken fel verzet tegen concessies aan de Amerikanen. Ook binnen de Europese Commissie, die namens de EG de onderhandelingen voert, kwam daarover een meningsverschil naar buiten tussen enerzijds voorzitter Delors en anderzijds de commissarissen Andriessen (buitenlandse betrekkingen) en MacSharry (landbouw).

MacSharry zei gisteren in Luxemburg met nadruk dat hij in de onderhandelingen altijd heeft gezocht naar een akkoord dat “verenigbaar” is met de hervorming van het Europese landbouwbeleid, waartoe de EG-ministers in het voorjaar besloten. Met andere woorden: een akkoord met de Amerikanen zal van de Europese (lees Franse) boeren niet méér offers vragen dan ze al moeten brengen als gevolg van de eerder overeengekomen hervorming, aldus MacSharry.

De Franse minister van industrie en buitenlandse handel, Strauss-Kahn, zei gisteren in Straatsburg dat in de GATT-onderhandelingen op de niet-landbouwterreinen (zoals dienstenverkeer, tarieven, markttoegang) veel sneller vooruitgang kan worden geboekt dan in het geschil over landbouwsubsidies. Volgens hem is het daarom verstandig het landbouwdossier los te koppelen van de overige onderwerpen en om daarvoor later een oplossing te vinden.

    • Wim Brummelman