Nieuw bestuur universiteit

NIJMEGEN, 28 OKT. Het College van Bestuur (CvB) en de Universiteitsraad (UR) van de Katholieke Universiteit Nijmegen zijn het gisteren eens geworden over een nieuwe bestuursstructuur voor de universiteit.

Tussen het college en de raad was een conflict gerezen, omdat het college onder meer de inspraak van studenten en niet-onderwijzend personeel wilde terugdringen. Gisteren werd een compromisvoorstel aanvaard dat de UR en de faculteitsraden een beperkte mogelijkheid geeft om wijzigingen aan te brengen in voorstellen van het CvB. Studenten hebben in de toekomst slechts een adviserende stem.