Kamer: geef gemeenten geld sociale vernieuwing

DEN HAAG, 28 OKT. Het geld voor sociale vernieuwing en stadsvernieuwing zou moeten worden overgeheveld naar het gemeentefonds. Dit stelde vanmorgen het CDA-Kamerlid H. Koetje voor tijdens het debat over de begroting van Binnenlandse Zaken. Ook PvdA-woordvoerder D. de Cloe vroeg zich af of er, in het kader van de decentralisatie, nog wel voldoende argumenten zijn om deze fondsen niet over te hevelen. Het CDA vroeg de minister verder bij de vaststelling van de nieuwe regio's voor het openbaar vervoer de grenzen te volgen van de politieregio's. Eventueel kunnen in dat kader de grenzen van de politieregio's gewijzigd worden.

CDA-woordvoerder Koetje vroeg zich ook af of de voorgenomen uitbreidingen van fonds sociale vernieuwing wel noodzakelijk zijn. Voor bij voorbeeld kinderopvang ontstaan daardoor twee circuits van financiering. De meeste fracties hadden kritiek op de trage voortgang van de sociale vernieuwing.

D66-Kamerlid O. Scheltema vroeg de minister een grondwetswijziging in gang te zetten om een gekozen burgemeester mogelijk te maken. Zonder dat er een grondwettelijke mogelijkheid is voor een gekozen burgemeester is de discussie daarover volgens haar "luchtfietserij'. Al in de huidig kabinetsperiode zou de eerste lezing van die grondwetswijziging moeten plaatsvinden, zodat die na de volgende verkiezingen ingevoerd kan worden. Van der Heyden werkte de nieuwe ideeën uit van CDA-fractievoorzitter Brinkman die onlangs in een rede in Rotterdam de oude blokkade ophief van het CDA tegen het idee van de gekozen burgemeester. Volgens Van der Heyden moet snel het probleem worden opgelost dat de burgemeester in een gemeente de best betaalde en meest bekende politicus is, maar in feite vrij weinig invloed heeft omdat de belangrijkste beleidsterreinen door wethouders worden beheerst. Een mogelijke oplossing is dat de burgemeester via een zware procedure door de minister wordt benoemd, zonder bemoeienis van een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, zodat er in de woorden van de VVD'er Wiebenga “een echte magistraat” komt. De andere mogelijkheid is die van de gekozen burgemeester. Het huidige benoemingenbeleid waarbij vrijwel altijd het advies van de vertrouwingscommissie wordt gevolgd, leidt volgens de CDA'er tot onevenwiochtigheid in de partijpolitieke verdeling van burgemeestersposten en past ook niet in de huidige grondwet. Van der Heyden wees het D66-voorstel tot grondwetswijziging af.