Geld voor opvoeding van gedragsgestoorde gehandicapte in gezin

AMSTERDAM, 28 OKT. De opvoeding van gedragsgestoorde gehandicapte kinderen in pleeggezinnen wordt voortaan structureel gesubsidieerd. Een experiment hiermee van de William Schrikker Stichting, een voogdij-instelling voor gehandicapte kinderen, is succesvol gebleken. De minister WVC heeft gisteren verdere financiering en uitbreiding van het project toegezegd.

De William Schrikker Stichting, die gisteren haar vijftigjarig jubileum vierde, streeft er naar kinderen die onder gezag van de stichting zijn gesteld in een pleeggezin te plaatsen, tenzij dat echt onmogelijk is. In de gehandicaptenzorg komen kinderen, als ze niet bij hun ouders kunnen wonen, doorgaans in een internaat terecht. Pas de laatste jaren worden ook via de sociaal-pedagogische diensten op enige schaal gehandicapte kinderen in pleeggezinnen ondergebracht.

Vier jaar geleden begon de stichting met het experiment om ook de allermoeilijkste groep, gehandicapte kinderen met gedragsstoornissen, te plaatsen in pleeggezinnen. Deze gezinnen kregen extra begeleiding en via de gezinsbegeleider ondersteuning van een team deskundigen op de achtergrond. Onderzoekers van de Vrije Universiteit ontwikkelden tijdens het experiment een begeleidingsmethodiek en evalueerden de resultaten. Die waren positief. Van de 23 kinderen wonen er twintig nog steeds in een pleeggezin. Zeven van hen vertonen zoveel vooruitgang dat geen extra begeleiding meer nodig is. Zonder dit project zouden vrijwel al deze kinderen in een internaat terecht zijn gekomen. De stichting wil graag op grotere schaal verder met deze vorm van zorg. Ongeveer zestig van haar pupillen zouden daarvoor in aanmerking komen. WVC heeft gisteren besloten vijf plaatsen extra te financieren. Op korte termijn zouden er voor deze gehandicapten niet meer pleeggezinnen te vinden zijn.