Geen samenvoegingen bij jeugdbescherming

AMSTERDAM, 28 OKT. Het plan om de raden voor kinderbescherming, de voogdij-instellingen en delen van de reclassering samen te voegen tot regionale bureaus voor jeugdbescherming is voorlopig, tot in ieder geval 1996, van de baan.

Dit heeft staatssecretaris Kosto (justitie) gisteren bekendgemaakt op een congres van de William Schrikker Stichting, een voogdij-instelling voor gehandicapte kinderen. Het samenvoegingsplan heeft van meet af aan veel kritiek gekregen van de betrokken organisaties.

Justitie is verantwoordelijk voor het onder toezicht stellen van een voogdij-instelling van kinderen. Deze instellingen zijn particuliere organisaties. Als de justitiële en de hulpverleningsactiviteiten binnen één organisatie zouden worden ondergebracht, zouden die nieuwe bureaus wel erg machtig worden ten opzichte van ouders en kinderen. Bovendien zou door de decentralisatie gespecialiseerde kennis, bijvoorbeeld over de opvang van gehandicapte kinderen, versnipperd raken. Daarom was er uit het veld veel weerstand tegen de samenvoeging.

Het instellen van regionale bureaus voor jeugdbescherming was bedoeld als bezuinigingsmaatregel. Nu dit niet doorgaat moet Kosto de twintig miljoen gulden die deze bezuiniging had moeten opleveren ergens anders vandaan zien te halen. Ondertussen zal een commissie worden ingesteld die moet onderzoeken hoe er toch meer samenhang kan worden aangebracht tussen jeugdhulpverlening en voogdij-instellingen. Een instelling als de William Schrikker Stichting moet nu in Den Haag voortdurend met twee departementen praten, justitie en WVC, en binnen dit laatste departement met twee verschillende directoraten-generaal, welzijn en gehandicaptenbeleid.