EER-verdrag inzet van vorstelijke rel Liechtenstein

VADUZ/HELSINKI, 28 OKT. Terwijl het Finse parlement gisteren met een ruime meerderheid akkoord is gegaan met ratificatie van het verdrag over de Europese Economische Ruimte (EER), is in Liechtenstein over dezelfde kwestie een conflict ontstaan tussen de regering en prins Hans Adam II.

De prins wil vóór 6 december een referendum houden over de vraag of Liechtenstein lid moet worden van de EER, de economische unie tussen de EG en de Europese Vrijhandelsassociatie (Efta) die 1 januari 1993 een feit moet zijn. Op 6 december wordt in buurland Zwitserland een volksraadpleging over dezelfde kwestie gehouden. De prins is bang dat de inwoners van Liechtenstein, dat economisch zwaar leunt op Zwitserland, geen "ja' meer durven stemmen als de Zwitsers "nee' zeggen en wil daarom een referendum vóór Zwitserland.

De regering in Vaduz echter voelt niets voor een referendum vóór de zesde en heeft 11 of 13 december in het hoofd als datum voor het referendum. De regering vindt het juist belangrijk dat het prinsdom de stem van de Zwitsers volgt.

De prins, de eerst verantwoordelijke voor het buitenlands beleid van Liechtenstein, heeft zijn regering laten weten dat als zij voet bij stuk houdt, hij de bewindslieden naar huis zal sturen. De regering houdt echter vol dat zij de eerste aangewezene is om zaken als data voor referenda te regelen.

Om hun woorden kracht bij te zetten zullen zowel de prins als de regering vanavond op de televisie de 28.800 Liechtensteiners toespreken. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat Hans Adam II op eigen initiatief het EG-lidmaatschap in Brussel zal aanvragen.

In Finland verloopt de EER-kwestie minder problematisch. Het Finse parlement ratificeerde gisteren met 154 stemmen tegen 12 het EER-verdrag. Daarmee treedt het land per 1 januari 1993 toe tot de economische unie tussen de Europese Gemeenschap en de EFTA.

Eerder deze maand ging het Noorse parlement met een ruime meerderheid (130 tegen 35) akkoord met ratificatie van het EER-verdrag. Het akkoord moet door 19 landen (12 EG-lidstaten en 7 leden van de Efta) worden geratificeerd. De Efta wordt gevormd door Oostenrijk, Zwitserland, Liechtenstein, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. Toetreding tot de EER is een eerste stap op weg naar het volwaardige lidmaatschap van de EG. Finland heeft in maart van dit jaar het lidmaatschap van de EG aangevraagd. Het land hoopt omstreeks 1995 EG-lid te zijn. Volgens opiniepeilingen is een meerderheid van de Finnen voor toetreding tot de EG. (AFP, Reuter, AP)