Dagbladen in Utrecht gaan samen in nieuwe krant

UTRECHT, 28 OKT. De redacties van het Utrechts Nieuwsblad en de Amersfoortse Courant gaan gezamenlijk een nieuwe krant voor midden-Nederland opzetten. De titels van de kranten blijven behouden. Dat hebben hoofdredacties en directies van de kranten afgesproken. De nieuwe krant moet in januari 1994 verschijnen.

De plannen zijn neergelegd in een notitie die de komende maanden zal worden uitgewerkt door werkgroepen van beide redacties.

Beide dagbladen, met een gezamenlijke oplage van omstreeks 150.000 exemplaren, maken deel uit van het Wegener-concern. Dit bedrijf maakte in juli van dit jaar bekend dat de kranten die het uitgeeft tot een “sterke, gecombineerde bedrijfsvoering en redactie” moeten komen. Integratie van nu nog zelfstandige redacties behoort daarbij tot de mogelijkheden. Wegener denkt dat “de huidige versnippering van krachten” vervangen kan worden door “sterke dagbladexploitaties in grotere, relatief homogene regio's”.

Gisteren werd bekend dat krantenuitgevers, verenigd in de Nederlandse Dagbladpers (NDP), een voorstel hebben ingediend bij minister d'Ancona van WVC voor zelfregulering bij "dagbladconcentraties' die een bedreiging vormen voor de pluriformiteit van de pers. De minister had de uitgevers om zelfregulering gevraagd, nadat het kabinet had vastgesteld dat een zogenoemde persfusiecontroleregeling ongrondwettelijk zou zijn. Het kabinet kan "slechts' besluiten tot een algemeen verbod voor fusies die leiden tot een marktaandeel van een derde van de totale oplage van dagbladen in Nederland, maar ziet daar voorlopig van af in afwachting van zelfregulering door de uitgevers.

In het voorstel van de NDP zijn fusies van dagbladondernemingen die leiden tot een marktaandeel een derde of meer van de totale oplage pas toegestaan, wanneer door een "toetsingscommssie' een verklaring van "geen bezwaar' is verstrekt. Een dergelijke verklaring wordt afgegeven wanneer de fusie voor één van de betrokken dagbladen noodzakelijk is om voort te bestaan, of wanneer deze leidt tot "kwaliteitsverbetering'. Volgens de NDP mag een fusie niet doorgaan wanneer deze de concurrentie op de Nederlandse dagbladenmarkt "op significante wijze' belemmert. Minister d'Ancona wil dat het kabinet "kort na de komende jaarwisseling' een beslissing neemt over de zelfreguleringscode van de uitgevers.