CDU'ers bezorgd om asielkwestie

DÜSSELDORF, 28 OKT. Op het partijcongres van de Duitse Christen-Democratische Unie in Düsseldorf is het thema van de Europese integratie gisteren overschaduwd door een debat over de asielkwestie, die in Duitsland al maanden voor grote onrust zorgt.

De afgevaardigden op het congres, van wie velen zich ongetwijfeld zorgen maken over hun electorale kansen in de nabije toekomst, drongen aan op drastische maatregelen om het probleem van de asielzoekers aan te pakken. Met een overweldigende meerderheid werd een voorstel aangenomen de regering de bevoegdheid te verlenen asielzoekers die een crimineel verleden hebbben of niet tot de categorie van de politiek vervolgden behoren al aan de grens terug te sturen.

Hannelore Roensch, die in het kabinet de portefeuille van familiezaken beheert, kondigde aan dat de regering de uitkeringen voor vluchtelingen met 25 procent wil verminderen om potentiële asielzoekers te ontmoedigen.

Het debat over de asielkwestie stelde het thema van de Europese eenwording waaraan bondskanselier Helmut Kohl in Düsseldorf graag meer aandacht had willen schenken in de schaduw. Kohl hield een krachtig pleidooi voor aanvaarding van het verdrag van Maastricht. Wanneer dit niet zou worden aangenomen, voorspelde Kohl, zou het “langer dan een generatie duren voordat we weer zo'n kans krijgen”. Wanneer Duitsland zijn welvaart wil handhaven, heeft het geen andere keuze dan meedoen aan de voortgaande Europese integratie.

Kohl wees er verder op dat “het spook van het nationalisme” weer was opgedoken in Europa en dat dit verschijnsel zeker niet beperkt bleef tot de Balkan. Aanvaarding van "Maastricht' zou ook helpen om deze ontwikkeling tegen te gaan. (AP)