BVD: pro-Bouterse organisaties wilden aanslagen plegen

DEN HAAG, 28 OKT. Vanuit Paramaribo zijn aanhangers van de Surinaamse legerleider Bouterse in Nederland aangezet tot het plegen van aanslagen. Dat staat in het vandaag voor het eerst verschenen jaarverslag van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

De aanslagen moesten volgens de BVD worden uitgevoerd als de steun van Nederland aan de democratisch gekozen regering in de ogen van de aanhangers van Bouterse ongewenste vormen zou aannemen. Ook zouden militairen verbonden aan de vorige regering in Paramaribo in een aantal gevallen corruptie en "aantasting van de integriteit' van het Nederlandse overheidsapparaat hebben veroorzaakt.

De pro-Bouterse organisaties in Nederland kregen rechtstreeks instructies en financiële middelen van medestanders van het Bouterse-regime. Ook werden in Nederland plannen gemaakt voor een gewapend optreden in Suriname, maar die strandden op een chronisch gebrek aan geld. In mei 1991 werden twee Surinaamse diplomaten uitgewezen. Zij hadden zich als medewerkers van de Surinaamse inlichtingendienst regelmatig schuldig gemaakt aan ongewenste activiteiten, aldus het jaarverslag.

De BVD constateert dat de toename van vluchtelingen uit instabiele gebieden de kans op betrokkenheid in Nederland vergroot. Hij wijst op negatieve uitstralingseffecten bij (Turkse) Koerden en voormalige Joegoslaven, onderlinge wrijving tussen aanhangers en tegenstanders van Saddam Hoessein en inmenging of intimidatie vanuit Suriname en Iran. Maar “voor ernstige gewelddadige gevolgen van die ontwikkelingen bleef Nederland in 1991 gespaard.” Wel was er een toename van "intimidatie-incidenten' jegens allochtonen, “die vooralsnog niet systematisch lijken te zijn georganiseerd”, aldus het jaarverslag.

Het echec van het communisme leidde volgens de BVD tot een minimale aandacht voor de activiteiten van de toch al uitgedunde kring van orthodoxe leninisten en marxisten in Nederland. Extreem-rechts zou over een aanhang van enkele honderden personen beschikken.