Bundesbank laat zich niet opjagen

AMSTERDAM, 28 OKT. Omdat een verlaging van de officiële tarieven in Duitsland, gegeven de conjuncturele ontwikkeling, op til lijkt te zijn, worden de uitspraken van de Bundesbankbestuurders op dit moment met meer dan gemiddelde belangstelling gevolgd door de financiële markten.

De afgelopen dagen waren er ten minste vier uitspraken te beluisteren van verschillende Bundesbank-bestuurders. De boodschap van deze uitspraken was echter niet geheel consistent. Twee Bundesbank-bestuurders, Erich Fein en Otmar Issing, lieten doorschemeren dat, gegeven de omgevingsfactoren, een renteverlaging meer en meer aannemelijk wordt. Bundesbank-president Schlesinger reageerde daarop en zei dat hij geen aanleiding ziet het monetaire beleid op conjuncturele gronden te verruimen. Ook bij een afzwakkende conjuncturele ontwikkeling ligt immers de prioriteit bij een stabiel prijsklimaat. Het feit dat de uitspraak op dit moment wordt gedaan is voor de Bundesbank-watchers aanleiding te concluderen dat het nog even kan duren voor de rente werkelijk verlaagd zal worden. Ook vice-president Tietmeyer schaarde zich achter de president. Toch geven de enigszins inconsistente uitspraken aan dat de neuzen binnen de Bundesbank niet dezelfde richting op wijzen.

Hoe het ook zij, de rente gaat omlaag. Het lijkt echter waarschijnlijk dat de Bundesbank uiterst behoedzaam te werk zal gaan, en zich bij de formulering van het monetaire beleid niet zal laten opjagen door het conjunctuurpessimisme in de pers. Er moet aan tenminste drie voorwaarden zijn voldaan voordat de Bundesbank de rente met een gerust hart kan verlagen. Ten eerste zal een zeer gematigd loonakkoord moeten worden afgesproken en ten tweede zou de overheid met een geloofwaardig bezuinigingspakket op tafel moeten komen. Beide elementen komen ter sprake bij de onderhandelingen over het "Solidarpakt'. Het zal echter nog tenminste tot 15 november duren voordat hierover duidelijkheid ontstaat. De derde onzekerheidsfactor voor de Bundesbank is de ontwikkeling van de dollarkoers na de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Vanuit de Bundesbank geredeneerd bestaat immers het risico dat de dollar aan kracht zal winnen na de verkiezing van Clinton vanwege zijn groeistimulerende en begrotingstekortverhogende plannen. Dit zou voor Duitsland import van inflatie betekenen waarmee de ruimte voor renteverlagingen wordt beperkt. De Bundesbank zal daarom wachten met verlaging van de rente totdat zeker is dat de loonstijgingen beperkt zal zijn, het begrotingstekort vermindert en de dollar geen vreemde bokkensprongen gaat maken.

Dit betekent dat er morgen tijdens de Bundesbankratvergadering hoogstwaarschijnlijk nog geen besluiten zullen vallen over verlaging van de officiële tarieven.

Onder invloed de idee dat een renteverlaging nog even op zich zal laten wachten is de vermindering van de geldmarkttarieven, na de forse rentedaling van de afgelopen weken, ten einde gekomen.

Bron: Economisch Bureau ING Bank