Brussel onderzoekt klachten tegen Lloyd's

ROTTERDAM, 28 OKT. De Europese Commissie begint een onderzoek naar het beleid van het Britse verzekeringsconsortium Lloyd's. De grootste verzekeraar ter wereld wordt beschuldigd van wanbeheer en onregelmatigheden.

Ambtenaren van de Europese Commissie zeiden gisteren dat er door een aantal "Names' van Lloyd's een klachtenboek van honderd pagina's dik is ingediend over de gang van zaken bij de groep. De "Names' hebben hun vermogen in dienst gesteld van Lloyd's; zij delen daarvoor in de winst, maar staan ook persoonlijk garant voor eventuele verliezen.

De "Names' beschuldigen Lloyd's ervan misbruik te hebben gemaakt van hun monopoliepositie. De verzekeraar heeft daarmee volgens de underwriters de concurrentieregels van de Europese Commissie overtreden. Veel "Names' zijn dit jaar zwaar gedupeerd door de hoog opgelopen verliezen bij Lloyd's - wanneer zij niet over genoeg geld beschikken om de schadeclaims aan Lloyd's te vergoeden, zijn zij verplicht al hun bezittingen te verkopen.

“We hopen dat de Europese Commissie tussentijds al maatregelen neemt om de betalingen te bevriezen”, zegt Richard Slowe, advocaat bij het Londense kantoor S.J. Berwin en co., die als vertegenwoordiger optreedt voor een aantal "Names'. Een positief besluit van de Europese Commissie verschaft de ontevreden deelnemers in Lloyd's een basis om de verzekeraar in Engeland voor het gerecht te dagen, stelt Slowe. Op dit moment kan Lloyd's zich nog beroepen op een wet uit 1982, die immuniteit voor de verzekeraar garandeert.

De "External Names', die niet in dienst zijn van Lloyd's, hebben het gevoel dat zij duidelijk zijn achtergesteld bij de andere "Names', die wel betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken bij de verzekeraar. Eén van de klachten die nu aan de Europese Commisie is voorgelegd, beschrijft hoe een "External name' tussen 1983 en 1990 8400 pond verloor. Tegelijkertijd maakten de actieveLloyd's-leden in diezelfde periode een winst van 55.000 pond. (APE)