Beleidsnota

Het bestuur van de Nederlandse Basketbal Bond (NBB) heeft een beleidsnota samengesteld om de huidige, bedreigende situatie in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Het rapport, "Bouwen aan gefundeerde top' genaamd, wordt op 28 november tijdens de algemene ledenvergadering in Nijkerk behandeld.

“Geen luchtkasteel, maar een fundament ter opwaardering van het basketbal in de komende jaren”, aldus Jan-Chris Herweijer, binnen het NBB-bestuur sinds 5 oktober voorzitter van de topsportliga. “De nota geeft een aantal uitgangspunten om weer een vaderlandse top op te bouwen die Europees kan meetellen. Reorganisatie van het topbasketbal, het jeugdbeleid en de kadervorming behoren tot die facelift.”

Indien de afgevaardigden op de algemene vergadering over een maand de plannen zeggen te steunen, gaat het bestuur werken aan de invulling daarvan. Waarbij het rapport, dat een speciale werkgroep onder leiding van ex-voorzitter Frese in april van dit jaar lanceerde, weer op tafel komt. Frese's ideeën behelsden onder meer een verzelfstandiging van het top-(mannen)-basketbal. Met een autonoom bestuursapparaat inclusief ambitieuze, veel geld vergende filosofiën. Herweijer houdt die plannen achter de hand.