Amsterdam: van bevolking meer gegevens registreren

AMSTERDAM, 28 OKT. Het Amsterdamse gemeentelijke bevolkingssysteem (GBS) moet worden uitgebreid met meer persoonsgegevens. Behalve inschrijving in het bevolkingsregister zou ook sprake moeten zijn registratie van de feitelijke verblijfplaats van personen. Dat concluderen een aantal ambtelijke diensten in een onderzoek naar een basisregistratie voor de gemeente Amsterdam.

Aan het onderzoek, dat werd verricht in opdracht van wethouder Bakker (D66), werd meegewerkt door de sociale dienst, de dienst herhuisvesting en de afdeling huursubsidie van de bouw- en woningdienst. De aanbevelingen van de diensten zullen worden verwerkt in een plan dat aan de Amsterdamse gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Volgens de diensten moeten meer persoonsgegevens centraal worden geregistreerd. Alleen op die manier kan het huidige GBS uitgroeien tot een basisregistratie waar meer ambtelijke diensten gebruik van kunnen maken. Behalve de feitelijke verblijfplaats, moet de administratie ook gegevens vermelden van personen die niet in Amsterdam wonen “maar met wie de gemeente wel een relatie onderhoud, zoals woningzoekenden buiten Amsterdam en huiseigenaren”. Daarnaast bevelen de diensten aan het Sofinummer in de registratie op te nemen. Deze aanbeveling volgt een eerder voorstel van ambtenaren van het ministerie van binnenlandse zaken om het huidige nummer in het bevolkingsregister te vervangen door het Sofinummer.

De Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie toont zich “zeer kritisch” over de voorgestelde uitbreiding van de geregistreerde gegevens. “Wij vinden dat in een basisregistratie alleen die gegevens moeten die door alle diensten worden gebruikt, de grootste gemene deler van informatie”, aldus directeur J. Holvast. Volgens Holvast bestaat de neiging om zoveel mogelijk informatie in een bevolkingsadministratie onder te brengen.

Volgens de Stichting Waakzaamheid veroorzaakt een aparte registratie van de feitelijke verblijfplaats onnodig dubbel werk. Tegen het opnemen van het Sofinummer in het bevolkingssysteem tekende de stichting al eerder bezwaar aan. De registratie van personen buiten Amsterdam noemt Holvast “ronduit belachelijk”.