"Alarmerende knelpunten bij ouderenzorg'

DEN HAAG, 28 OKT. De vraag naar ouderenzorg in de regionale gebieden zal de komende tien jaar alarmerend toenemen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Zuid-Holland.

Er zal ongeveer 27 procent meer vraag zijn naar plaatsen in verzorgingshuizen. Voor verpleeghuizen ligt dat percentage op twintig. Tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker verzorgend en verplegend personeel te werven.

Het onderzoek van de Raad was gericht op de situatie in en rond Delft en Leiden, maar geeft volgens directeur dr. T. de Vries een betrouwbaar beeld van de situatie in de middelgrote gemeenten in het westen van Nederland.

De problemen met de werving van personeel zijn goeddeels te verklaren uit de afname van het aantal jongeren in de leeftijd van vijftien tot dertig jaar met ongeveer vijftien procent in regionale gebieden.

Personeelstekorten bedreigen in hoge mate de beschikbaarheid van gezondheidsvoorzieningen, zo wordt in het rapport gezegd. Een bijkomend probleem is dat in de wetsvoorstellen voor het nieuwe zorgstelsel, die de komende weken in de Tweede Kamer worden behandeld, niet staat wie bij ernstig tekortschietende voorzieningen verantwoordelijk is voor oplossingen. “Beschikbaarheid van voorzieningen is een zaak die zich moeilijk laat regelen door partijen die als concurrenten van elkaar primair zijn gericht op directe zorgverlening”, aldus het rapport. “De verantwoordelijkheid van de provinciale overheid moet daarom in de wet worden vastgelegd.”

Regionale ziekenhuizen zullen binnen tien jaar worden geconfronteerd met personeelstekorten van 16 tot 18 procent, zo blijkt uit het onderzoek. In de grote steden zijn tot het jaar 2000 minder problemen te verwachten, omdat het aantal ouderen daar niet zo drastisch meer toeneemt. Bovendien "vergroent' de grote stad. De toename van het aantal jongeren moet vooral worden gezocht bij de allochtone bevolkingsgroepen. Zo zal in een stad als Den Haag het aantal Turkse jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar de komende tien jaar met eenderde toenemen, het aantal Marokkaanse jongeren in die leeftijdscategorie zal in die periode verdrievoudigen. De - kleine - groep Turkse en Marokkaanse 65-plussers zal vertwaalfvoudigen.

    • Bram Pols