ABN Amro in race om nieuw telefoonnet

ROTTERDAM, 28 OKT. Een internationaal consortium onder leiding van ABN Amro wil in Nederland een nieuw telefoonnet voor draagbare telefoons aanleggen en exploiteren.

De groep ondernemingen om ABN Amro is de eerste van zeker vier consortia die willen meedingen naar een nieuwe licentie voor mobiele telefonie.Binnenkort zullen in Nederland twee licenties worden verstrekt voor de aanleg van nieuwe telefoonnetten voor draagbare toestellen en autotelefoons. Een van die vergunningen is bestemd voor PTT Telecom. De overheid wil door uitgifte van een tweede vergunning het monopolie van de PTT op het gebied van regulier telefoonverkeer doorbreken.

ABN Amro gaat in zee met het Amerikaanse Pacific Telesis en het Britse Cable & Wireless, bedrijven die in het buitenland ervaring hebben met de aanleg van digitale telefoonnetten, de zogenoemde GSM-netwerken. Ook de Nationale Investeringsbank en Radio Holland Cellular Services nemen een belang in de nieuw op te richten onderneming. Verder zullen de Heidemij en een aantal Nederlandse elektriciteitsdistributeurs deel uitmaken van de groep. Het nieuwe telefoonnet zal onder andere bestaan uit een paar honderd grondstations waarvoor locaties moeten worden gevonden. De expertise en middelen van het ingenieursbedrijf en de distributeurs komen daarbij van pas.

De bedrijven hebben een voorlopig samenwerkingsverband getekend met de bedoeling mee te dingen naar de vergunning. ABN Amro wordt de grootste aandeelhouder in het nog naamloze consortium dat geen meerderheidsbelangen kent. Met de aanleg van het net is een bedrag van tussen 300 en 800 miljoen gulden gemoeid, aldus W. van Someren Gréve, adjunct-directeur bij ABN Amro en woordvoerder van de groep. Het uitbrengen van een bod alleen is al een miljoenenoperatie. In Duitsland kostte het voorbereiden van een vergelijkbare tender 20 miljoen mark.

De ondernemingen die overwegen mee te dingen naar de vergunning - naast het consortium rond ABN Amro hebben ook ING en Rabobank interesse - maken zich grote zorgen over de traagheid waarmee de Nederlandse overheid de vergunningenprocedure voorbereidt. Al maanden wordt in Den Haag geruzied over de vergoedingen die de toekomstige exploitanten voor de vergunning moeten betalen. Oorspronkelijk werd daarbij gedacht aan een eenmalige heffing. Nu wordt onderzocht of een extra winstbelasting een haalbare zaak is.

In het Haagse conflict staat Financiën tegenover Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat. Financiën wil veel geld vangen voor de vergunning. De andere ministeries zijn bang dat een te hoge vergoeding het Nederlandse net onnodig duur zal maken in vergelijking met het buitenland.

De ondernemers gaan ervan uit dat de nieuwe netwerken zullen uitgroeien tot belangrijke vestigingsvoorwaarden voor bedrijven. “De draagbare telefoons zijn geen yuppie-gadgets maar produktiviteitsinstrumenten”, zegt Van Someren Gréve. De ondernemers wijzen er bovendien op dat de ambtelijke traagheid in het voordeel werkt van de PTT, die, zeker van een vergunning, inmiddels met de voorbereidingen voor haar GSM-net is begonnen.