"Vijf Wijzen' zien vertraging van Duitse economische groei

BONN/FRANKFURT, 27 OKT. De economische groei in Duitsland zal dit en volgend jaar slechts één procent bedragen. Tot deze conclusie komen de vijf grote Duitse instituten voor economisch onderzoek in hun gisteren gepubliceerde najaarsrapport. Bundesbank-president Helmut Schlesinger temperde tegelijk de hoop op een renteverlaging.

Vooral de ramingen voor de groei in het westen van Duitsland zijn verlaagd. De "Vijf Wijzen' houden het op één procent in 1992 en in 1993 zelfs op een zeer magere 0,5 procent. De Duitse regering denkt dat in 1993 de groei nog op 1 tot 1,5 procent kan uitkomen. Zij gaat er in haar jongste raming bovendien nog vanuit dat de economie in het westen van het land dit jaar kan groeien met 1,5 procent. Voor het oosten van Duitsland wordt nu een groeipercentage van 5,5 gehanteerd voor dit jaar. Dat betekent vrijwel een halvering ten opzichte van eerdere ramingen. In 1993 kan de Oostduitse economie groeien met 7 procent.

Onderdirecteur Hero Brahms van de Treuhandanstalt, belast met de privatisering van Oostduitse bedrijven, droeg bij tot de somberheid. Hij sprak gisteren de vrees uit dat de voormalige DDR minder buitenlandse investeringen aantrekt dan aanvankelijk gedacht. Volgens hem komt een vijfde van de 3.550 Westerse ondernemingen die zich over Oostduitse bedrijven hebben ontfermd, hun toezeggingen inzake investeringen en het scheppen van banen niet na.

De vijf Duitse instituten zien in Duitsland volgend jaar een inflatie van 4,5 procent, na vijf procent dit jaar. Dat ligt ruim boven de officiële doelstelling van de Bundesbank van twee procent. Bundesbank-president Helmut Schlesinger ziet in tegenstelling tot de "Vijf wijzen' juist een versnelling van de inflatie. Hij onderstreepte dat de Bundesbank “zelfs tegen de achtergrond van een verzwakkende economie” inflatiebestrijding als haar prioriteit handhaaft. Analisten leiden uit de uitlatingen van Schlesinger af dat een officiële renteverlaging verder weg is dan vorige week nog gedacht na het dalen van de rente voor speciale beleningen. Recente inflatiecijfers van enkele Duitse deelstaten wijzen ook niet op een vertraging in de prijsontwikkeling.

De "Vijf Wijzen' uiten stevige kritiek op de regering en op de sociale partners. Ze zijn van mening dat de gemiddelde loonsverhoging bij de komende loonronde niet meer dan 3,35 procent mag bedragen. De te snelle aanpassing van de lonen in het oosten van Duitsland vormt “politiek en sociaal dynamiet”. De eenwording van de twee Duitslanden is “zeer duur” geworden door een al te ruimhartige omwisselkoers van de Oostduitse mark tegen de Westduitse mark. De begroting mag zwaarder worden belast door de overheid meer te laten lenen. Conjunctureel gezien zit daar niet zoveel risico in. Risico bevatten wel compensatieregelingen en kosten voor opruimen van de vervuiling in de ex-DDR. De vijf instituten dringen erop aan de subsidies te verminderen. “Het zou een historische fout zijn als in het oosten eeuwigdurende subsidies worden verstrekt en tegelijk in het westen van het land geen haast wordt gemaakt met de vermindering van de subsidies”. Bondskanselier Kohl gaf gisteren op het partijcongres van de CDU aan dat de belastingen in Duitsland mogelijk nog voor 1995 omhoog gaan om de kosten voor de eenwording te dekken. (Reuter)