Subsidie voor milieu als meevaller

ROTTERDAM, 27 OKT. Ongeveer tweederde van de bedrijven die milieusubsidies krijgen van de rijksoverheid, zien die subsidie als een meevallertje en niet als een stimulans om minder vervuilend te gaan werken. De vraag wat het effect is van milieusubsidies wordt door de overheid niet gesteld. De overheid kijkt alleen naar de toename van het aantal subsidieaanvragen.

Dit stelt de Utrechtse bestuurskundige W. Vermeulen in een proefschrift over de "doorwerking van milieusubsidies' waarop hij in december hoopt te promoveren. Vermeulen heeft onderzocht wat de uitwerking is van subsidies voor de vervanging van PCB's, voor de aanschaf van "stille' vrachtwagens en voor de bouw van opslagplaatsen voor mest. Uit het onderzoek bleek dat 37 procent van de PCB-gebruikers na ontvangst van de subsidie de PCB's vervingen, 24 procent van de vervoerbedrijven "stille' vrachtwagens kocht en 21 procent van de veehouders extra opslagplaatsen voor mest bouwde. Vermeulen concludeert hieruit dat zo'n tweehonderd miljoen gulden aan subsidie wordt uitgegeven zonder dat dit effect heeft. “De overheid doet stappen vooruit in het donker”, aldus Vermeulen.

Een woordvoerster van het ministerie van VROM zegt het “met een aantal zaken eens te zijn”. De PCB-regeling zou inderdaad slecht worden gecontroleerd, volgens de woordvoerster omdat die “erg snel ingevoerd moest worden”. Inmiddels wordt het effect van deze regeling echter “zorgvuldig geëvalueerd”. Voor de subsidies voor mestopslag geldt volgens haar hetzelfde.

Zij meent dat Vermeulen de oude regelingen heeft onderzocht. Bij de nieuwe regelingen zou “wel degelijk” het "vervuiler-betaalt-principe' gelden. “Denk maar aan de verhoging van de dieselacijns voor vrachtwagens”, aldus de woordvoerster.