SCRIPTIEPRIJS

De Boekman-Scriptieprijs 1991 is toegekend aan socioloog Bart Hofstede voor zijn onderzoek "Fotografie als beroep'.

In "virtuoze bewoordingen', aldus de jury, belicht Hofstede de professionalisering van fotografen, die door hun streven naar stilistische en organisatorische autonomie steeds minder in staat zijn een collectieve machtspositie te verwerven, zo meent Hofstede.