Raad Leeuwarden stemt in met fusie gymnasium

LEEUWARDEN, 27 OKT. De gemeenteraad van Leeuwarden heeft gisteravond ingestemd met de opheffing van het zelfstandig openbaar gymnasium in de Friese hoofdstad. Het Stedelijk Gymnasium wordt geïntegreerd binnen één van de twee te vormen brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs.

Ouders, docenten en leerlingen van het gymnasium zijn tegen het verdwijnen van de school. In een kort geding, dat morgen dient, vragen ze de rechter het raadsbesluit ongedaan te maken tot het conflict is opgelost over de lessentabel voor het gymnasium-onderwijs. Het gymnasium zal tot 1996 een status aparte houden binnen de scholengemeenschap. Voor de periode daarna heeft het college een lessentabel opgesteld, maar die is door de medezeggenschapsraad van het gymnasium verworpen.

PvdA, CDA en Progressieve Actie Leeuwarden stemden gisteravond voor de onderwijsfusie. D66, VVD en GPV/RPF/SGP stemden tegen. Volgens PvdA-woordvoerder P. den Oudsten betekent de fusie “een grote verbetering van het huidige onderwijs”, omdat de studiekeuze van leerlingen wordt uitgesteld. “De PvdA wil het gymnasium niet de nek omdraaien, maar juist gymnasiaal onderwijs behouden voor Leeuwarden. Door de driejarige status aparte kan het gymnasium groeien naar een model waarin de gymnasiale eindtermen worden gehaald.”

CDA'er G. Krol roemde de gelijke kansen en de optimale ontplooiingsmogelijkheden die leerlingen nu krijgen. Alleen F.J. van Ulzen (VVD) hekelde het collegevoorstel en de houding van de PvdA en het CDA. “Het CDA trekt zich niets aan van een massale opstand van de ouders van het gymnasium en de PvdA is niet gewend aan pressiegroepen als ze een andere mening hebben”, aldus Van Ulzen.