Proefdieren

In NRC Handelsblad van 20 oktober beweren A.A. van Es en D.W. van Bekkum dat dodelijke experimenten bij chimpansees bij TNO niet aan de orde zijn geweest.

Twee leden van de lokale dierexperimentencommissie hebben mij onafhankelijk van elkaar medegedeeld dat het licht wel degelijk op groen staat voor deze proeven. Het past trouwens bij het verbod dat ik in mijn TNO-tijd van de toenmalige hoofddirecteur van de hoofdgroep gezondheidsonderzoek kreeg om in het openbaar te zeggen dat TNO nooit chimpansees zou afmaken in het kader van onderzoek. Ook TNO sluit die mogelijkheid thans niet uit, gezien recente uitlatingen. Waarschijnlijk zal het nooit zover komen. Ik zie geen van de huidige medewerkers van het Primatencentrum op gezag van boven een chimpansee afmaken.

De opmerkingen over mijn rol in het Primatencentrum verdienen een reactie. De onrust over de eerste experimenten met aids ontstond toen de directeur A.A. van Es meende persoonlijk in de gang van het instituut zonder verdere bescherming voor verzorgers en dieren aids-materiaal in chimpansees te moeten spuiten en deze zonder meer in de kolonie terug te plaatsen. Het werd later een belangrijk argument bij het unanieme verzoek van het personeel van het Primatencentrum om het ontslag van Van Es. Hij is daarna inderdaad vertrokken.

Ik was op epidemiologische gronden tot de conclusie gekomen dat aids weinig besmettelijk was, een mening die door alle deskundigen wordt onderschreven. Maar dat is geen argument tegen quarantaine-maatregelen en zorgvuldigheid bij experimenten, gezien het gedrag van de dieren.

    • Nieuwerkerk A
    • Huub Schellekens