Procter & Gamble heft verlies lijdende sinaassap divisie op

De Amerikaanse producent van huishoudelijke- en consumentenprodukten Procter & Gamble, een van de grootste concurrenten van Unilever, heeft zijn winst in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar zien dalen van 536 miljoen dollar tot 431 miljoen dollar als gevolg van een voorziening van 200 miljoen dollar (voor belastingen 303 moiljoen dollar).

Zonder deze last zou een winststijging zijn behaald van bijna achttien procent, zo blijkt uit de gepubliceerde kwartaalcijfers.

De effectenbeurs van New York reageerde gunstig op de cijfers. Het aandeel sprong gisteren 2⅜ dollar omhoog naar een slotkoers van 53⅜.

De voorziening houdt verband met het afstoten van de in 1981 verworven Citrus Hill sinaassap activiteiten. Deze leverden voortdurend verliezen op.

De kwartaalomzet van het concern groeide met negen procent van 7,21 miljard dollar tot 7,88 miljard dollar. De directie schrijft de stijging van de exploitatiewinst en de omzet toe aan de groei van het internationale afzetvolume, gunstige wisselkoersverhoudingen, verlaging van de kosten en een verbetering van de marges in de Verenigde Staten.