Norsk Hydro op fors kwartaalverlies

Norsk Hydro, het grootste industriële concern van Noorwegen, heeft in het derde kwartaal van dit jaar een verlies geleden van 268 miljoen kroon (74 miljoen gulden). Dit steekt schril af tegen een winst van 39 miljoen kroon in dezelfde periode van 1991. Norsk Hydro is werkzaam in de sectoren energie, chemie en metalen. In Nederland staan kunstmestfabrieken in Sluiskil en Vlaardingen, werkzaam onder de naam Hydro Agri.

In de resultaten is een voorziening van 100 miljoen kroon opgenomen voor een herstructurering in de magnesiumdivisie.

Positief was in het derde kwartaal de forse groei van de produktie van olie en gas. Die groei was vooral te danken aan toeneming van de winning in de Noordzee. Bovendien begon in het derde kwartaal de produktie in een nieuw veld. Over de eerste negen maanden van dit jaar werd de winst van Norsk Hydro gehalveerd van 1,04 miljard kroon tot 520 miljoen kroon (143 miljoen gulden). Het concern is voor 51 procent eigendom van de Noorse staat.