Korpschef van Almere gevraagd op te stappen

ALMERE, 27 OKT. De korpschef van gemeentepolitie in Almere, commissaris E. th. Wilde, is door burgemeester C.H. de Cloe gevraagd op te stappen. Het functioneren van de korpschef is te zeer omstreden om zijn taak als leider van het politiekorps voort te zetten, zo meent De Cloe.

Gisteren maakte de burgemeester in een brief aan de medewerkers van de gemeentepolitie het ontslag bekend. Volgens een woordvoerder van het gemeentebestuur staat het ontslag van commissaris Wilde niet in verband met afluisterpraktijken binnen het korps die vorige week door de politiebonden ACP en NPB naar buiten werden gebracht. Volgens de bonden zouden telefoons binnen het korps zijn afgetapt. Wilde zou opdracht gegeven hebben tot het afluisteren van politieagenten, met name van vakbondsleden. Burgemeester De Cloe heeft deze zaak in onderzoek gegeven bij de officier van justitie.

Wilde geeft via een woordvoerder toe dat er spanningen zijn ontstaan tussen de leiding en het korps waardoor “een vruchtbare samenwerking niet meer mogelijk lijkt”. Volgens hem zijn deze spanningen ontstaan toen vorig jaar het kleine politiekorps in de stad uitgroeide van een tiental functionarissen tot ruim 150 medewerkers. “De sfeer in een klein korps is anders dan in een grote professionele organisatie”, aldus Wildes woordvoerder. Hij meent dat spanningen die eerst nog “beheersbaar waren” door de geruchtenstroom over de afluisterpraktijken zijn uitgegroeid tot een conflict. Wilde ontkent betrokken te zijn geweest bij het afluisteren van collega's die niet tevreden waren over zijn functioneren. Hij vindt het "treurig' dat politiebonden zonder enige vorm van bewijsmateriaal de suggestie hebben gewekt dat hij opdrachtgever was of van de praktijken op de hoogte was.

Het politiekorps van Almere kampt al anderhalf jaar met interne problemen. Er heerst grote onvrede binnen het korps over de hiërarchische structuur en de verhouding tussen korpsleiding en middenkader. Vorig jaar november zegde de dienstcommissie van de politie het vertrouwen op in Wilde. Een onderzoek onder de naam "Palm-92' leidde begin dit jaar tot een rapport waarin voorstellen voor reorganisatie worden gedaan. Het rapport sprak zich niet uit over de positie van Wilde. Volgens de politiebonden is de situatie in het korps er sindsdien alleen maar op achteruit gegaan.

Wilde kon nog niet zeggen of hij gevolg zou geven aan de oproep om te vertrekken. “Hij is nog niet officieel op de hoogte gesteld”, zei zijn woordvoerder vanmorgen.