Kamer: tarief grijs kenteken behouden

DEN HAAG, 27 OKT. De regeringspartijen CDA en PvdA en oppositiepartij VVD keren zich tegen het kabinetsvoornemen om de fiscale voordelen van een zogenoemd grijs kenteken (bestelauto's) te schrappen.

CDA, PvdA en VVD vinden wel dat het misbruik streng moet worden aangepakt. Particulieren kunnen na 1 januari geen fiscaal voordeel meer behalen wanneer ze in een auto rijden zonder achterbank en met geblindeerde achterzijruiten. De belangrijkste voordelen zijn een lager tarief voor de wegenbelasting en bij de aanschaf hoeft geen bijzonder verbruiksbelasting worden betaald. De belastingvoordelen voor bedrijven die veel gebruik maken van bestelauto's (PTT, koeriersdiensten, aannnemers) moeten gehandhaafd blijven.

De fracties reageren op het wetsvoorstel tot invoering van de "Belasting van personenauto's en motorrijwielen' (BPM) dat staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) onlangs bij de Tweede Kamer aanhangig maakte. De BPM vervangt de bijzondere verbruiksbelasting (BVB) die nu bij de aankoop van een nieuwe auto of motor wordt betaald. De afschaffing van de fiscale grenzen in de EG per 1 januari noopt het kabinet hiertoe.

De belasting bedraagt volgens het voorstel 50,12 procent van de catalogusprijs; het bedrag wordt vervolgens verminderd met 3.506 gulden. Het belastingtarief van de BPM is veel hoger dan de huidige BVB. Daar staat tegenover dat de BTW in guldens omlaag gaat; die wordt straks alleen betaald over de catalogusprijs en nu nog over de catalogusprijs plus BVB. De autokoper merkt van deze wijzigingen niet veel; in de praktijk draagt de importeur deze belastingbedragen af; hij berekent ze door in de verkoopprijs.

In het wetsvoorstel neemt het kabinet maatregelen om misbruik van "grijze' kentekens tegen te gaan. Alle auto's met een maximum toelaatbare massa beneden de 2.500 kilogram worden voortaan als personenauto beschouwd; in de praktijk betekent dit dat alle stationcars onder de BPM gaan vallen. Auto's met een maximaal toelaatbare massa van 2.500 tot 3.500 kilogram worden voortaan alleen van BPM vrijgesteld als ze aan een aantal eisen voldoen: twee zitplaatsen, een scheidingswand daarachter en een laadruimte van ten minste twee meter lang, 130 centimeter hoog en 130 centimeter breed is.

Het Kamerlid Van der Vaart (PvdA) vindt dat Van Amelsvoort het wetsvoorstel moet aanpassen “waardoor bestelauto's die duidelijk voor het werk worden gebruikt van de voordelen van het grijs kenteken kunnen blijven profiteren”.