Het verworpen constitutionele akkoord

De belangrijkste onderdelen van het constitutionele akkoord dat gisteren werd afgewezen door de Canadezen.

Québec wordt erkend als een "afzonderlijke samenleving'.

De Senaat, die uit benoemde leden bestond die voor een kwart uit Québec en een kwart uit Ontario kwamen, wordt direct verkozen. Elke provincie krijgt evenveel zetels.

Ontario, Québec, British Columbia en Alberta krijgen een groter aandeel in het Huis van Afgevaardigden, waarbij aan Québec een minimum van 25 procent wordt gegarandeerd.

Zeker drie van de negen zetels in het Hooggerechtshof zullen aan Québec worden toegewezen.

De oorspronkelijke Canadese bewoners, de Indianen en eskimo's, krijgen zelfbestuur.

Het culturele beleid wordt goeddeels overgeheveld naar de provincies. Ook op de terreinen van woningbouw, recreatie, bosbouw, mijnbouw en toerisme kunnen de provincies desgewenst meer bevoegdheden naar zich toetrekken. (AP)