Geldboetes voor drie weigeraars oormerken

LEEUWARDEN, 27 OKT. De rechtbank van Leeuwarden heeft drie boeren uit Grouw, Bolsward en Idsegahuizum vanmorgen conform de eis veroordeeld tot een geldboete van 750 gulden. De veehouders weigeren hun runderen de verplichte oormerken aan te brengen. De boeren hebben gewetensbezwaren tegen het aanbrengen van de gele plastic flappen in de kalveroren, omdat dit pijnlijk zou zijn voor het vee.

De drie veehouders hadden de wet opzettelijk overtreden om zo een proefproces uit te lokken. Hoewel de rechtbank het beroep op gewetensbezwaren aanvaardt, is ze van mening dat het belang van de volksgezondheid en van de gezondheid van de veestapel zo groot is, dat de verdachten hun vee wel hadden moeten laten oormerken. Met het zogenoemde Identificatie en Registratie-systeem, dat sinds oktober vorig jaar verplicht is, is het mogelijk om ziektes bij runderen sneller te op te sporen en te bestrijden. Koeien zijn vanaf de geboorte tot de slacht via een computerregistratie traceerbaar.

Het geboden alternatief van de drie veehouders, het maken van schetsen of foto's, is aldus de rechtbank, fraudegevoeliger dan het Identificatie en Registratiesysteem, omdat het oormerk in het laatste geval onlosmakelijk met de koe verbonden is. Overigens is de rechtbank van mening dat niet het strafrecht, maar het staatsrecht een oplossing kan bieden voor gewetensbezwaarden. “De artikelen 107 en 108 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren laat zich een ontheffingenregime terzake van gewetensbezwaarden zeer wel degelijk voorstellen”, aldus de rechtbank.

De rechtbank is ook van mening dat bij het oormerken van runderen “van een omvangrijker letselprobleem sprake is dan tot dusverre officieel is aangenomen”. Nader onderzoek lijkt, aldus de rechtbank, geboden. De boeren gaan tegen de uitspraak in hoger beroep.