Geen bijverdienste naast uitkering

DEN HAAG, 27 OKT. Niet alle bijstandsgerechtigden kunnen straks nog geld bij hun uitkering verdienen. Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) wil het oordeel of dit is geoorloofd straks overlaten aan de gemeenten. Zij zal hierover binnenkort advies aan de SER vragen.

Dit zei de staatssecretaris gisteravond op een bijeenkomst in Rotterdam. Nu mogen mensen met bijstand gedurende twee jaar maximaal 260 gulden per maand bijverdienen, zonder dat dit op hun uitkering wordt gekort. In totaal wordt ruim 135 miljoen gulden per jaar aan bijstandsuitkeringen verstrekt aan mensen die van deze regeling voor bijverdienen gebruik maken.

Ter Veld wil de gemeenten de bevoegdheid geven dit geld ook anders te benutten. De sociale diensten kunnen volgens dit voorstel het geld ook gebruiken om hun cliënten scholingspremies te geven, premies voor deeltijdwerk of voor werkprojecten waarmee wordt bevorderd dat bijstandstrekkers een baan krijgen. Ter Veld wil “positieve financiële prikkels” en die “daar toedienen waar ze naar inzicht van de gemeente het meest effectief kunnen zijn”.

Ter Veld weersprak de kritiek die de wethouders van de grote steden vorige week uitten. Dat gemeenten achteraf verantwoording moeten afleggen over hun uitgaven voor bijstand en dat ze mogelijk met terugwerkende kracht met een strafkorting worden opgezadeld was voor de wethouders aanleiding te suggereren dat het rijk de uitvoering van de bijstandswet moet overnemen. Het is volgens Ter Veld van belang dat uitgaven goed worden verantwoord. “Als daar in de maatschappij twijfel over bestaat, tast dat de bereidheid van mensen aan om financieel solidair te zijn met degenen die niet zelf een inkomen kunnen verdienen.”