Foto: NIJMEGEN - Ongeveer dertig studenten hebben ...

Foto: NIJMEGEN - Ongeveer dertig studenten hebben vandaag de aula van de Katholieke Universiteit Nijmegen bezet, uit protest tegen de tempobeurs en uit onvrede met de voorgenomen wijziging van de bestuursstructuur van deze universiteit.

In de voorgestelde bestuursstructuur zullen de faculteitsraden en de Universiteitsraad niet langer het beleid op hoofdpunten bepalen, maar is deze lichamen een controlerende taak toebedacht. De studenten menen dat hiermee hun inbreng op de besluitvorming binnen de universiteit “schandelijk” wordt beknot. Vanavond vergadert de Universiteitsraad over de plannen. (Foto NRC Handelsblad /Freddy Rikken)